فرم ارتباط با ما
نام :
 
ایمیل :
 
شماره همراه :
پیام :
 
   آدرس

آدرس دفتر مرکزی:

 شیراز- معالی آباد- نبش کوچه ۹- ساختمان یونیک- طبقه ۲- واحد ۷

۰۷۱۳۶۲۵۵۵۱۰     :تلفن

سمت

تلفن تماس

آدرس ایمیل

روابط عمومی

۰۹۰۱۸۷۱۵۳۰۰

Info@shirazmarine.com

مدیر عملیات

 

Operation@shirazmarine.com

مدیر فنی

 

Technical@shirazmarine.com

مدیر بازرګانی

۰۹۱۷۷۰۹۷۹۰۱

Commercial@shirazmarine.com

مدیریت کشتی

۰۹۰۱۸۷۱۵۳۰۰

 

مدیر عامل

۰۹۱۷۷۰۷۱۲۰۷

Management@shirazmarine.com

 

Surprise!

_ya1za18pID5-NkrwogIsX51omQ5n2FIC7VAN09l-Ts"